Untitled photo

Toeters & Bellen

Archieven van harmonieën en fanfares in Liberas

In 2020 is de fanfarecultuur toegevoegd aan de inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Liberas bewaart archiefbestanden van ongeveer zestig harmonieën en fanfares. Soms gaat het om volledige verenigingsarchieven, soms ook om slechts enkele foto’s, affiches of een vlag.

Deze archieven getuigen van de rijke fanfarecultuur in de Vlaamse dorpen en steden, in de negentiende- en twintigste eeuw, en vormen het thema van deze tentoonstelling Toeters & Bellen.